Το OpenWebQuest είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων. Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διέπεται από την άδεια Creative Commons License 2.5.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να πληροφορηθείτε τα πάντα για την εφαρμογή αλλά ταυτόχρονα να μελετήσετε σχετική βιβλιογραφία και πηγές για τις ιστοεξερευνήσεις.

 

OpenWebQuest is a webquest platform suitable for creation and hosting of webquest activities. It is an open source project, developed by e-Learning Research Group of the Department of Educational and Social Policy of University of Peloponnese, Greece and it is delivered under the Creative Commons License 2.5.

At this web site you can find all about OpenWebQuest and additional resources about webquests.

 

Athanassios Jimoyiannis                                                     Panagiotis Tsiotakis
Associate Professor                                                            PhD student
Dept. of Social and Educational Policy
University of Peloponnese

Comments closed.